RESTART%2F%E4%BB%8A%E3%82%92%E6%AD%8C%E3%81%88  0 lyrics